• Overdracht van meetresultaten van provincies naar de Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen, versie 2022 (in Dutch)

  Kruijne, R. en D. van Kraalingen, 2023. Overdracht van meetresultaten van provincies naar de Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen, versie 2022. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOt-technical report 244

  2023
 • Proposal for the use of regular groundwater monitoring results for the authorisation of plant protection products in the Netherlands

  Kruijne, R., M. Montforts, G. Janssen, A. Poot, M. de Jonge, E. van den Berg and M. Meering, 2023. Proposal for the use of regular groundwater monitoring results for the authorisation of plant protection products in the Netherlands. Wageningen Environmental Research, Report 3217

  2023
 • Testing the Greenhouse Emission Model (GEM) for Pesticides Applied via Drip Irrigation to StoneWool Mats Growing Sweet Pepper in a Recirculation System.

  Wipfler, E.L.; Boesten, J.J.T.I.; van Os, E.A.; Beltman,W.H.J. 2023. Testing the Greenhouse Emission Model (GEM) for Pesticides Applied via Drip Irrigation to StoneWool Mats Growing Sweet Pepper in a Recirculation System. Horticulturae 2023, 9, 495.

  2023
 • Factsheet Emissieregistratie, 2022

  Kruijne, R., A. Denneman, F. Naus en J. Lahr 2022. Bestrijdingsmiddelengebruik bij landbouwkundige toepassingen (4 juni 2022).

  2022 Emissieregistratie Factsheet Bestrijdingsmiddelengebruik bij Landbouwkundige Toepassingen - 4 jun 2022.pdf
 • Field test of the TOXSWA pesticide fate model: Comparison of simulated and observed chlorpyrifos in water, sediment and macrophytes in four stagnant ditches.

  Adriaanse P.I., Braakhekke M.C., Beltman W.H.J., Crum S.J.H. 2022.  Field test of the TOXSWA pesticide fate model: Comparison of simulated and observed chlorpyrifos in water, sediment and macrophytes in four stagnant ditches, Sci. Total Environ., 825 (2022), Article 153961.

  2022
 • FOCUSPEARL version 5.5.5 - technical description of the database

  Braakhekke, M. C., D. van Kraalingen, A. Tiktak, F. van den Berg, J.J.T.I. Boesten (2022). 
  FOCUSPEARL version 5.5.5 - technical description of the database. WOt-technical report 230
   

  2022
 • Manual for the TOXSWA SedDis Tool v1; Testing segmentation of the sediment layer in TOXSWA

  Thouément, H.A.A, W.H.J. Beltman, M.C. Braakhekke (2022). Manual for the TOXSWA SedDis Tool v1; Testing segmentation of the sediment layer in TOXSWA. 
  Wageningen, The Statutory Research Tasks Unit for Nature and the Environment (WOT Natuur & Milieu), WOt-technical report 234
   

  2022
 • User manual for the Groundwater Atlas for pesticides version 2022

  Kruijne, R., D. van Kraalingen and J.A. te Roller, 2022. User manual for the Groundwater Atlas for pesticides version 2022. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOt-technical report 231 

  2022
 • Manual for PEARLNEQ v6

  J.J.T.I. Boesten, M.M.S. ter Horst (2021). Manual for PEARLNEQ v6. Wageningen, The Statutory Research Tasks Unit for Nature and the Environment (WOT Natuur & Milieu), WOt-technical report 200.

  2021
 • Regionaal gemiddeld verbruik voor de Emissieregistratie, 2021

  Kruijne, R. 2021. Project “Verbetering van de Emissieregistratie met een regionale component in het verbruik van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw - Berekeningen met de Nationale Milieu Indicator NMI 4 voor het onderdeel Bestrijdingsmiddelengebruik bij landbouwkundige toepassingen”. Technische notitie over de casus metamitron in suikerbieten 2016, Wageningen Environmental Research.

  2021 Casus metamitron in suikerbieten 2016 - 21 dec 2021.pdf