• Monitoring data from drinking water companies (in Dutch, with English summary)

    Kruijne, R., D. van Kraalingen, J. te Roller, A.M.A. van der Linden, 2018. Gegevens van waterbedrijven voor de Grondwateratlas - Technische rapportage, handleiding GWA Input Validator, Protocol updates. Wageningen, Wageningen Environmental Research, Rapport 2854.

    2018
  • User Manual

    Kruijne, R., A.M.A. van der Linden, J.A. te Roller and D. van Kraalingen, 2017. Groundwater Atlas for pesticides in The Netherlands - User Manual. Wageningen Environmental Research/WEnR (Alterra), Report 2786. June 2017.

    2017