• Factsheet Emissieregistratie, 2022

  Kruijne, R., A. Denneman, F. Naus en J. Lahr 2022. Bestrijdingsmiddelengebruik bij landbouwkundige toepassingen (4 juni 2022).

  2022 Emissieregistratie Factsheet Bestrijdingsmiddelengebruik bij Landbouwkundige Toepassingen - 4 jun 2022.pdf
 • Regionaal gemiddeld verbruik voor de Emissieregistratie, 2021

  Kruijne, R. 2021. Project “Verbetering van de Emissieregistratie met een regionale component in het verbruik van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw - Berekeningen met de Nationale Milieu Indicator NMI 4 voor het onderdeel Bestrijdingsmiddelengebruik bij landbouwkundige toepassingen”. Technische notitie over de casus metamitron in suikerbieten 2016, Wageningen Environmental Research.

  2021 Casus metamitron in suikerbieten 2016 - 21 dec 2021.pdf
 • Tussenevaluatie van de nota 'Gezonde Groei, Duurzame Oogst': Deelproject Milieu

  Verschoor, A., J. Zwartkruis, M. Hoogsteen, J. Scheepmaker, F. de Jong, Y. van der Knaap, P. Leendertse, S. Boeke, R. Vijftigschild, R. Kruijne, W. Tamis, RIVM rapport 2019-0044. In Dutch, with English summary

  2019
 • Environmental risk indicators for evaluating the Dutch policy on sustainable plant protection

  Kruijne, R., van der Linden, A.M.A., Tiktak, A., Groenwold, J., Deneer, J. Contribution to XV Symposium in Pesticide Chemnistry Piacenza, Italy.

  2015 Roel Kruijne Poster Piacenza NMI 3 v2.pdf
 • Dutch Environmental Risk Indicator for Plant Protection Products (Appendices)

  Kruijne, R., Van der Linden, A.M.A., J.W. Deneer, J.G. Groenwold and E.L. Wipfler.

  Alterra, Wageningen UR, Report 2250.2, 110 p.

  2012
 • Evaluatie duurzame gewasbescherming 2010.

  Van der Linden, A,M,A, van der, R. Kruijne, A. Tiktak and M.G. Vijver, RIVM Rapport 607059001/2012. 87p. In Dutch, with English summary.

  2012
 • Dutch Environmental Risk Indicator for Plant Protection Products

  Kruijne, R., Van der Linden, A.M.A., J.W. Deneer, J.G. Groenwold and E.L. Wipfler.

  Alterra, Wageningen UR, Report 2250.1, 80 p.

  2011
 • Dutch Environmental Risk Indicator for Plant Protection Products - Appendices

  Kruijne, R., Van der Linden, A.M.A., J.W. Deneer, J.G. Groenwold and E.L. Wipfler.

  Alterra, Wageningen UR, Report 2250.2, 98 p.

  2011 NMI 3 Alterra Report 2250.2_modelbeschrijving_appendix.pdf
 • Environmental risk indicators for evaluating the Dutch policy on sustainable plant protection

  Kruijne, R., Van der Linden, A.M.A., Tiktak, A., Groenwold, J.G., and J.W. Deneer.

  In Proceedings of the XIII Pesticide Chemistry Symposium, 30 Aug. - 01 Sept. 2011, Piacenza, Italy.

   

  2011
 • Evaluatie Nota duurzame gewasbescherming 2010

  Van der Linden, A.M.A., Kruijne, R., Tiktak, A., Vijver, M.G. 

  RIVM Rapport 60705900, 87 p.

  2010