Regionaal gemiddeld verbruik voor de Emissieregistratie, 2021

Tekst (author, report nr.)

Kruijne, R. 2021. Project “Verbetering van de Emissieregistratie met een regionale component in het verbruik van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw - Berekeningen met de Nationale Milieu Indicator NMI 4 voor het onderdeel Bestrijdingsmiddelengebruik bij landbouwkundige toepassingen”. Technische notitie over de casus metamitron in suikerbieten 2016, Wageningen Environmental Research.

Year
2021
Manual
Off
Highlight on home
Off
Model