NMI en MIG/EICP

Het doel van de Nationale Milieu Indicator voor Gewasbeschermingsmiddelen (NMI) en van de Milieu Indicator Gewasbeschermingsmiddelen (MIG)

Zowel de NMI als de MIG berekenen indicatoren voor het milieurisico als gevolg van het landbouwkundig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het doel van de NMI is om trends af te leiden op basis van het landelijk gemiddeld gebruik en berekende emissie indicatoren en risico indicatoren, ter ondersteuning van de evaluatie van het duurzaam gewasbeschermingsbeleid van de Nederlandse overheid. Het gebruik op jaarbasis omvat een groot aantal middelen en toepassingen volgens waarnemingen van het CBS. De NMI bestaat uit een aantal eenvoudige modules die zijn afgeleid van meer verfijnde modellen en richtlijnen voor gebruik in de Nederlandse en Europese toelating. De NMI is niet geschikt voor berekeningen op de schaal van een bedrijf.

Momenteel wordt de MIG ontwikkeld in het kader van een publiek-private samenwerking. Het doel van de MIG is om voor een bedrijf de milieu impact te bepalen van een gewasbeschermingsplan in een bepaalde teelt en om het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te stimuleren. De berekeningen zijn representatief voor een specifieke combinatie van factoren die de kwetsbaarheid van een perceel op een willekeurige locatie bepalen (grondsoort, hydrologie). De gebruiker levert zelf de specificaties van het gewasbeschermingsplan. De methodiek van de MIG (Milieu-indicator Gewasbescherming - WUR) is op hoofdlijnen gebaseerd op de NMI. De MIG bevat een zeer eenvoudige ruimtelijke schematisatie en is niet geschikt om indicatoren op landelijke schaal te berekenen.